ประกาศ

ตารางค่าสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว (Cs)
  1. กรณีจำนวนชั้นของอาคารไม่เกิน 2 ชั้น และสูงไม่เกิน 6 เมตร สำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปิดปรับปรุง)
  2. กรณีจำนวนชั้นของอาคารมากกว่า 2 ชั้น แต่สูงไม่เกิน 50 เมตร  สำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปิดปรับปรุง)
  3. กรณีจำนวนชั้นของอาคารไม่เกิน 2 ชั้น และสูงไม่เกิน 6 เมตร สำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ
    (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 ก.ค. 2563)
  4. กรณีจำนวนชั้นของอาคารมากกว่า 2 ชั้น แต่สูงไม่เกิน 50 เมตร  สำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ

คู่มือการใช้งาน CvET_Truss
คู่มือการใช้งาน RMUTSB-RC

DON_1302 version 0.90

วิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยของซอฟต์แวร์ตระกูล DON

ม้าผยองหยันยุทธจักร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว วิธีแรงสถิตเทียบเท่า ตามมยผ.1301/1302-61 ดาวน์โหลดฟรี
(แบบฝึกเดินม้าหมากรุก 64 ครั้งไม่ซ้ำตา รวม 64 รูปแบบ) ดาวน์โหลดฟรี

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2020 เวลา 18:16 น.)